a  B i b l i a  f r i s s  h a r m a t a

Másik blogom

2010/03/11. - írta: Csabosz

Néhány hónapja, mivel egyer kevesebb időm van saját bejegyzésekkel, cikkekkel előállni, inkább az értékes igei anyagok, keresztyén filmek megosztására szorítkozom. Erre sokkal alkalmasabb platform a posterous.com. Itt találhatsz meg tehát: www.csabosz.posterous.com

Ezt a blogot sem zárom be, hiszen későbbi saját anyagokat itt fogok majd publikálni.

Címkék: blog
Szólj hozzá!

Bibliaolvasó tervek

2009/12/30. - írta: Csabosz

Bár én legtöbbször befürödtem vele, de nem kívánok lemondani mégsem róla, hogy bibliaolvasó vezérfonalat használjak a naponkénti bibliaolvasáshoz.

A youversion.com összegyűjtött 20 ilyent, mindenki válogathat ízlése szerint.

Itt a link: http://www.youversion.com/reading-plans/all

Áldott, igékkel teljes új évet minden kedves olvasónak!

2 komment

Adventi történetek

2009/12/11. - írta: Csabosz

Az Újszövetség írói beszélnek arról, hogy “hamar” visszajön Krisztus, és ezzel azt érzékeltetik, hogy esetleg már az író életidejében megérkezik. A liberálisok éppen ezt a gondolatot hozzák fel a Biblia tévedhetetlensége ellen. A “hamarosan” jelentése azonban az, hogy “bármelyik pillanatban” bekövetkezhet. Olyan ez, mint a telefonos üzenetrögzítő. Az üzenettel tájékoztatjuk a telefonálót, hogy nem vagyunk otthon, de “hamarosan” visszatérünk. Ugyanezt az üzenetet használjuk akkor is, ha csak két percre, vagy két hétre megyünk el hazulról, mert ezzel bátorítjuk a hívót az üzenetátadásra anélkül, hogy pontosan megmondanánk, mennyi időre távoztunk otthonról.
Egy farmernek volt egy vadászkutyája, akit nagyon szeretett. Egy nap eltűnt a kutya. Ennek ellenére a gazda minden nap kirakta a friss ételt a kutya tálkájába. A farmer szomszédja észrevette ezt, és megkérdezte, hogy miért teszi ezt, hisz a kutya nyilvánvalóan nem fog visszajönni.
„Vissza fog jönni” – válaszolt a farmer. „Azért fog visszajönni, mert tudja, hogy én itt vagyok, és várok rá. És mikor itt lesz, akarom, hogy tudja, hogy mindvégig vártam őt.” 
Krisztust várjuk vissza – nyilvánvaló ez nekünk és szomszédaink számára?
 
Urunk azt szeretné, hogy úgy élnénk napjainkat, mintha az utolsót élnénk. John Wesley-t egyszer megkérdezték: „Mit tenne, ha tudná, hogy ma visszajön Jézus?” A nagy igehirdető ezt válaszolta: „Pontosan azt tenném, ami erre a napra terveztem.” El tudod ezt te is mondani?
Egy kislány hallotta, hogy szülei arról beszélnek, hogy Krisztus nemsokára visszajön a földre. Aznap egy ideig nem tudta az anyuka a kislányáról, hogy hol van. Mikor elindult megkeresni, a ház legfelső szobájában állt az ablakban. Az anya kérdezte, hogy mit csinál. „Ó, anyu, hallottam, hogy Jézus talán a mai nap visszajön, és az első akarok lenni, aki meglátja őt. Nézd, megmosakodtam, és tiszta ruhát vettem fel!”

A nagy igehirdető, Dr. G. Campbell Morgan mondta: “Krisztus második visszajövetelének tudata olyan számomra, mint egy lámpa, mely jelenemet sokkal elviselhetőbbé teszi. Úgy fekszem le, hogy arra gondolok, hogy talán a holnap reggel az utolsó, ami felvirrad. Nem kezdek úgy munkába, hogy ne gondolnék arra, hogy Ő talán épp most fogja félbeszakítani az enyémet, hogy kezdje az övét.” 

Forrás: Szolgatárs, baptista lelkészi folyóirat

Címkék: advent
3 komment

A megújulás egyensúlya

2009/10/22. - írta: Csabosz

 - a reformáció havában -

              Ha megérkezik egy olyan új gondolat a történelembe, mint amilyen a reformáció is volt, a hatásának van egy folyamata. Amíg új, addig erjesztő és elevenítő hatással van. Ám amikor intézményesedik, könnyen esik eme gondolat hirdetője túlzásokba. Nézzünk néhány példát erre!
                A protestantizmus egyik fő jellemzője a hit általi megigazulás. Ennek hangsúlyozása a missziós tevékenység erős ösztönzőjéül szolgálhatott. Ám olykor az is előfordulhatott, hogy gátja lett mindennemű missziós erőfeszítésnek, hiszen azt lehetett mondani, hogy Istené a kezdeményezés, ő választja ki azokat, akiket mindenható akaratából üdvözíteni kíván, káromlás tehát minden emberi iparkodás mások üdvössége érdekében.
                Egy másik reformáció-korabeli jellemző az ember bukott voltának hangsúlyozása. Ez egyrészt segített megőrizni Isten hatalmának eszméjét, és ezáltal megóvni a felfogást, hogy a misszió mindenekelőtt és végső soron Isten tulajdon munkája. Az emberi romlottság túlhangsúlyozása azonban komor, fatalista emberképre is vezetett, amelyben az emberek csak bábok egy sakktáblán. Ez könnyen vezérelt belenyugváshoz és tétlenséghez, hiszen e felfogás szerint az ember úgysem tud a valóságon változtatni.
                Igen nagy nyereség volt a középkorhoz képest, hogy a reformáció felhívta az egyén értékére a figyelmet. Akkoriban az egyént gyakran áldozatul vetették a közösség érdekében. Másfelől az egyén túlhangsúlyozása elidegenítette az egyes embert a közösségtől, és elfedte azt, hogy az ember lényegénél fogva közösségben él.
                A hívők egyetemes papságának újrafelfedezése segített tudatosítani azt, hogy minden keresztyénnek elhívása van és kötelessége Istent szolgálni. Másfelől viszont ez a szakadás csíráit is magában hordozta. Lehetségessé vált, hogy különböző keresztyének különbözőképpen értelmezzék Isten akaratát, és aztán így mindenki a maga útján induljon. Az egyetemes papság eszméjének elvadulásából ered a sok protestáns felekezet létrejötte.
                Végül még a Biblia szerepét is túl lehet hangsúlyozni. Nagy érdeme a reformációnak a Szentírás újrafelfedezése. Ám még a Biblia is kerülhet Isten lénye fölé. Luther még kijelentette: "más az Isten, és más a Biblia, amiképpen a Teremtő más, mint a teremtmény". Hans Küng katolikus teológus írja: "Ahogy sok katolikus nem annyira Istenben hisz, mint a "saját" egyházában és a "saját" pápájában, ugyanúgy hisz megannyi protestáns a "saját" Bibliájában."
                Mi, baptisták hogy állunk a túlhangsúlyozások terén? Ha tanításainkat a következő módon csomagoljuk: "Ne gondolkodj, csak hidd el!", akkor rossz a pedagógiánk. Ha olyasmit tanítunk, ami a Szentírásból nem vezethető le, akkor a hamis hitet erősítjük. Ha a változatlan tartalmat változatlan formában akarjuk továbbadni a változó kultúra ellenére, akkor a rossz értelemben vett konzervativizmust erősítjük.
                 Krisztus személye az egyensúly példája számunkra. Ő tanított, de sohasem vált a törvényeskedés rabjává. Egyenként szeretett mindenkit, de ahol csak járt, közösséget teremtett maga körül. Tanított ugyan egy imádságot tanítványaival, de nem tette ezt imádásának egyedüli eszközévé. Ő segítsen bennünket, hogy az Atyára figyelve megtisztulhassunk túlzásainktól!
Szólj hozzá!

Bloggerek tízparancsolata

2009/05/09. - írta: Csabosz

Az Evangéliumi Aliansz Londonban megrendezett „Godblogs" konferenciáján összeállították a blogolók tízparancsolatát. Ebben az internetes naplók íróit a következőkre intik:

 1. Ne helyezd a blogodat a tisztességed elé!
 2. Ne tedd bálvánnyá a blogodat!
 3. Ne használd a képernyő adta névtelenséget bűnre!
 4. Az Úr napján ne blogolj!
 5. Tiszteld blogozó felebarátaidat, jobban, mint önmagad, és ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget a hibáiknak!
 6. Mások becsületében, jó hírében vagy érzéseiben kárt ne tégy!
 7. Ne használd a netet arra, hogy gondolatban házasságtörést kövess el vagy tűrj!
 8. Ne lopd el felebarátod blogjának tartalmát!
 9. Ne tégy blogger felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
 10. Ne kívánd felebarátod blogját! Elégedj meg a sajátoddal!

Forrás: Family magazin (amit ez úton is ajánlok mindnekinek) 2008 november-decemberi szám, 69. old.

Címkék: blogger erkölcs
1 komment

Megújult a TONHAL portál

2009/03/27. - írta: Csabosz

 
 
 
 
 
 
 
 
A portál adatbázisa folyamatosan frissül, jelenleg
 • 4926 szöveges prédikációt, vázlatot és áhítatot,

 • 1345 szöveges illusztrációt,

 • 1599 tanítás és előadás MP3-hanganyagát

 • 852 PRÉMIUM hanganyagot

valamint a három, naponta bővülő szakmai magazinban összesen 487 tanulmányt és segédanyagot tartalmaz.

A prédikációs illetve illusztrációs adatbázis használata, valamint a PRÉMIUM hang-anyagok kivételével az MP3 hangtár használata is INGYENES, mindössze regisztrálni kell!

Link: www.theologion.hu

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása